Main content

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Veri yönetimi açık bilim ekosisteminde son derece önemli bir yere sahiptir. Veri yönetimi konusunda en yeni kaynaklardan biri olan “Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim” adlı bu kitabın çevrilmesindeki amaç, araştırma verilerini yönetmeyi, araştırmacılarla iletişimi ve etkileşimi tüm dünyadan ve bizden örnek olaylar yoluyla, kurumlarda Araştırma Verileri Yönetimi (AVY) konusunda sorumlu kişilere anlatmak, onlara ilham vermek, böylelikle daha iyi bir veri yönetimi için gerekli kültürel değişime ön ayak olmalarına yardımcı olmaktır. Bu kitap aynı zamanda bu alanda Türkçe literatürdeki önemli bir eksikliği giderecek ve yapılacak diğer araştırmalara temel teşkil edecektir.

License: CC-By Attribution 4.0 International

Files

Loading files...

Citation

Tags

Recent Activity

Loading logs...