Main content

Contributors:
  1. Joris Swaak
  2. Mario de Zeeuw
  3. Reint Jan Renes

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Voor een goede gezondheid is voldoende lichaamsbeweging uiterst belangrijk. Fysiek actieve mensen, ongeacht leeftijd of fysieke gesteldheid, slapen beter, voelen zich beter, functioneren beter en hebben een geringere kans hebben op lichamelijke en geestelijke aandoeningen (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018). Onlangs evalueerde de Gezondheidsraad de bestaande Nederlandse beweegrichtlijnen in het licht van recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Hieruit kwam een nieuwe beweegrichtlijn voort, die stelt dat volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens 1 uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen (Gezondheidsraad, 2017). Helaas wordt de nieuwe richtlijn door meer dan de helft van de Nederlandse kinderen, volwassen en ouderen niet gehaald (Gezondheidsraad, 2017). Het Ministerie van VWS gaf daarom Kenniscentrum Sport (voorheen Nederlands Instituut Sport en Beweging) de opdracht om mensen meer bewust te maken van de nieuwe beweegrichtlijnen, maar bovenal mensen te helpen om meer te bewegen. Kenniscentrum Sport schakelde het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (Publab) van de Hogeschool Utrecht en ontwerpbureau Panton om een kernboodschap en diverse uitingen te ontwikkelen om kennis van de beweegrichtlijnen te vergroten en mogelijkheden te creëren om meer Nederlanders in beweging te brengen.

License: CC-By Attribution 4.0 International

Files

Loading files...

Citation

Recent Activity

Loading logs...

OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.