Main content

Contributors:
  1. Jan Širůček
  2. Lenka Lacinová

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Data a skripty k přijímací zkoušce do podzimního semestru 2020 na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přijímací zkouška probíhala formou hodnocení bakalářských prací; předložená data a skripty slouží k zajištění přezkoumatelnosti a validity přijímacího řízení. Zároveň jsou online-supplementem pro článek v odborném časopise.

License: CC-By Attribution 4.0 International

Wiki

Add important information, links, or images here to describe your project.

Files

Loading files...

Citation

Recent Activity

Loading logs...

OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.