Hodnocení bakalářských prací jako přijímací kritérium do navazujícího magisterského studia: Psychometrická kazuistika

Contributors:
  1. Jan Širůček
  2. Lenka Lacinová

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Data a skripty k přijímací zkoušce do podzimního semestru 2020 na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přijímací zkouška probíhala formou hodnocení bakalářských prací; předložená data a skripty slouží k zajištění přezkoumatelnosti a validity přijímacího řízení. Zároveň jsou online-supplementem pro článek v odborném časopise.

License: CC-By Attribution 4.0 International

Wiki

## Popis souborů. ## Mimo složky stojí nástrojě, které byly použity ještě před hodnocením; tedy skript na losování hodnotitelů a šablona pro hodnocení prací. Tučně jsou označeny skripty a zdrojová data; ostatní soubory jsou výstupem dílčích funkcí. losovadlo.R - Skript pro přiřazení uchazečů hodnotitelům. Šablona hodnocení.xlsx - Zdrojová šablona, kam hodnotitelé zaznamenávali svá hodnocení Slož...

Files

Loading files...

Citation

Recent Activity

Loading logs...

OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.