Main content

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Under de senaste åren har efterfrågan på det som kan sammanfattas med begreppet ”effektmätning” kontinuerligt ökat inom den sociala sektorn. Här presenteras rapporteringsriktlinjer och vägledning för effektmätningsprocessen. Vägledningen består av åtta steg i effektmätningsprocessen, som beskrivs både generellt och med konkreta exempel. Vägledningen kan användas i olika faser av ett projekt eller en insats, och kan anpassas till olika verksamhetsområden. Syftet med vägledningen är att ge verktyg för att testa, lära och ompröva verksamheten, och bidra till en hållbar välfärd. Rapporteringsriktlinjerna och vägledningen har tagits fram i samarbete mellan Social and Health Impact Center på RISE Research Institutes of Sweden, Effektfullt och Örebro Kommun. För mer information om Social and Health Impact Center, se https://www.ri.se/sv/shic

License: CC-By Attribution 4.0 International

Files

Loading files...

Citation

Recent Activity

Loading logs...

OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.