Main content

Home

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
![enter image description here][1] ================================== **Čo je Repozitár psychologických nástrojov v slovenskom jazyku** Repozitár slúži pre zdieľanie verejne dostupných psychologických nástrojov (testov, dotazníkov a iných výskumných nástrojov) vytvorených v slovenskom jazyku alebo takých, ktoré boli do slovenského jazyka adaptované alebo preložené. Chceme, aby študenti a výskumníci mali možnosť nájsť na jednom mieste nástroje, ktoré by v svojom výskume mohli potrebovať a tým zvýšiť ich dostupnosť a použiteľnosť. **Ako používať Repozitár** Zoznam všetkých nástrojov je možné nájsť buď 1) v tabuľkovej podobe tu: [Zoznam nástrojov][2], kde rovnako nájdete aj odkazy pre stiahnutie nástrojov alebo 2) v podobe ich informačných listov tu: [Infolisty nástrojov][3] Keď budete používať nástroj získaný prostredníctvom tohto repozitára, prosíme, pridajte k nemu nasledujúcu citáciu: *RepoPsySKo (n.d.). Repozitár psychologických nástrojov v slovenskom jazyku. Slovak Reproducibility Network. Dostupné na: https://osf.io/3bv6e/. doi:https://osf.io/5zb8p/* **Ako prispieť do Repozitára** Ak by ste chceli prispieť do Repozitára nejakým nástrojom, vyplňte krátky [vstupný dotazník][4], v ktorom nájdete aj možnosť pre nahratie súboru s nástrojom alebo pridanie odkazu na zdroj s nástrojom. V prípade problémov s nahrávaním alebo otázok súvisiacich s repozitárom nás môžete kontaktovať na adrese: slovakreproducibilitynetwork@gmail.com. Ak si nie ste istí Podmienkami použitia priloženými k nástroju, obráťte sa na pôvodných autorov. **Podmienky používania** Obsah Repozitára podlieha licencii Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). To znamená, že nástroje môžete zdieľať a upravovať výhradne na nekomerčné účely (napr. na účely akademického výskumu), pokiaľ budete citovať jeho autorov a uvediete všetky prípadné zmeny v nástroji. **Upozornenie** 1) SKRN nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Repozitára. 2) SKRN nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie užívateľov Repozitára. 3) SKRN negarantuje, že preklady nájdené v Repozitári sú jedinými a / alebo oficiálnymi prekladmi pôvodných nástrojov. V prípade, že chcete z Repozitára čokoľvek odstrániť alebo upraviť, prosíme, kontaktujte nás na adrese slovakreproducibilitynetwork@gmail.com. **Poďakovanie** Inšpiráciou pre vznik tohto Repozitára bol obdobný repozitár nástrojov v srbskom jazyku: https://osf.io/5zb8p/ [1]: https://static.wixstatic.com/media/75ea8f_2066600425a14a769a4045e9ece66912~mv2.png/v1/fill/w_234,h_120,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/Logo%20final%202.webp [2]: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jAQSW2dNUFSfmUtKpv3Dss7aqSPY1TXNwk_lJtuaNM/edit?usp=sharing [3]: https://osf.io/3bv6e/files/ [4]: https://forms.gle/fRmDPg8UJYEPTMNC6
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.