Main content

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Uncategorized

Description: Repozitár je priestorom pre zdieľanie voľne šíriteľných nástrojov (dotazníkov, testov a iných výskumných nástrojov) v slovenskom jazyku. Je určený predovšetkým pre študentov psychológie a výskumníkov. Repozitár spravujú členovia Slovak Reproducibility Network (SKRN). Credit to REPOPSI (DOI 10.17605/OSF.IO/5ZB8P).

Wiki

Add important information, links, or images here to describe your project.

Files

Loading files...

Citation

Recent Activity

Loading logs...