Main content

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Kütüphaneleri yeniden açarken kütüphane personeli ve kullanıcılar için mevcut risklerin azaltılarak ayrıntıların kütüphane yöneticileri tarafından dikkatle planlanması gerekecektir. Kütüphanelerin yeniden açılması, COVID-19 öncesine geri dönmek anlamına gelmeyecektir; bu yeniden açılış kütüphane hizmetlerine ‘yeni normal’ yaklaşımını koymak anlamına gelecektir. Bu amaçla kütüphanelerin kullanımı için gerekli görseller İYTE, MEF, KOÇ ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri kütüphanecileri tarafından tasarlanmıştır. Libraries reopening, the details will need to be carefully planned by library managers to mitigate any remaining risks for staff and library users. Reopening will not mean going back to the way things were pre-COVID-19; it will mean putting in place the ‘new normal’ approach to library services. For this purpose, necessary images have been designed for libraries to use.

License: CC0 1.0 Universal

Wiki

Add important information, links, or images here to describe your project.

Files

Loading files...

Citation

Tags

Recent Activity

Loading logs...