Main content

Home

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
**Narrativa del pacient** La Medicina Narrativa recull experiències subjectives i personals de les persones involucrades en els processos de malaltia. Dins una mirada interdisciplinar i reunint tant la perspectiva educativa (formal o informal) i mèdica (de salut i benestar), aquest projecte centra la mirada en les vivències narrades pels pacients. Concretament, les seves experiències respecte a allò que senten durant els processos de malaltia, així com la les dels seus familiars i acompanyants. Les experiències de salut i malaltia formen part de la vida i narrar les emocions, experiències i vivències al seu voltant és una riquesa per als professionals que treballen en la medicina. Destaquem la interpel·lació que ens fa com a societat, com a professionals, educadors i investigadors per promoure mesures de prevenció per tal de garantir un bon estat de salut i la qualitat de vida de les persones. Salut i malaltia són cosubstancials al procés de viure, de com viure, tant la salut com la malaltia. Des del nostre punt de vista, narrar, explicar, escriure la vida quotidiana, les emocions, les experiències i compartir-les és una activitat vivencial amb efectes positius. L'interès pel tema específic que tracta es va iniciar, de manera asistemàtica i com a prova exploratòria, el 2018 per part de dos components de l'equip (Sanvicén-Torné & Peñascal, 2018). @[youtube](https://youtu.be/Bl4QR4thnL4) - [Presentació del projecte "La narrativa escrita de quien enferma i/o acompaña"][2] "La narrativa podría ser más verdadera que la historia porque va más allá más de la evidencia, y todos sabemos, por nuestra propia experiencia, que hay algo más allá de la evidencia" E.M.Forster [1]: http://hdl.handle.net/10459.1/85235 [2]: http://hdl.handle.net/10459.1/85236
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.