Main content

Activitats

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
**Activitats en què ha participat GRANAP** ------------------------------------------ **Nit de la Recerca** [La Nit Europea de la Recerca][1] és un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la ciència. El seu objectiu és apropar la recerca i els seus protagonistes al públic de totes les edats i donar a conèixer la recerca i la innovació de manera planera i divertida. GRANAP hi va participar amb diferents activitats: - [Poster: La narrativa escrita de quien enferma i/o acompaña][2] - [Presentació del póster "La narrativa escrita de quien enferma i/o acompaña"][3] **Congressos i conferències** La narrativa escrita de quien enferma. Propuesta de análisis sistemático de contenidos como fuente formativa para los profesionales de la salud. [http://hdl.handle.net/10459.1/83842][4] [1]: https://researchersnight.udl.cat/ [2]: http://hdl.handle.net/10459.1/85235 [3]: http://hdl.handle.net/10459.1/85236 [4]: http://hdl.handle.net/10459.1/83842
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.