Bırakınız Kopyalasınlar, Bırakınız Paylaşsınlar: Dijitalleşme ve İnternet Çağında Fikri Mülkiyet İlişkileri

Contributors:

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Ferdi mülkiyete dayalı fikri haklar, beklenen faydanın aksine, (bilimsel) bilgi üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi sonucunu değil, bu süreçler sırasında ortaya çıkan kârların büyük korporasyonlar tarafından yağmalanması ve bilimin en büyük ideali olan hakikat idealinin dejenere edilmesi sonucunu doğurdu.

License: CC-By Attribution 4.0 International

Wiki

Naomi Klein, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies adlı çalışmasında, 1990’lı yıllarda yükselmeye başlayan küreselleşme karşıtı toplumsal hareketlerin kaynağını, markalaşma yarışında olan Nike, Shell, Starbucks ve McDonald’s gibi çok-uluslu korporasyonların yol açtığı yağmacılık kültüründe (Thorstein B. Veblen’in The Theory of Leisure Class’ta kullandığı haliyle, “yağmacılık içgüdüsü”nde) aramı...

Files

Loading files...

Citation

osf.io/as8pc

Tags

Recent Activity

Loading logs...

This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.

Create an Account Learn More Hide this message