Mülkiyet Fikrinden Fikri Mülkiyete: İktisat, Hukuk, Ahlâk

Contributors:

Date created: | Last Updated:

: DOI | ARK

Creating DOI. Please wait...

Create DOI

Category: Project

Description: Bu kitap projesinde şunu savunuyorum: Servetin doğasında fikri ekonomilerin yarattığı değer bulunur. Ancak fikri ekonomi alanında Türkiye'de ve dünyada 1970’lerden bugüne önerilen politikalar ve yürürlüğe konulan (daha doğrusu konulması gerekip de konulmayan ya da geç konulan) yasa ve mevzuatlar, doğası gereği birer müşterek olan fikirlerin fertler tarafından kamu aleyhine temellüküne yol açmaktadır. İlgilendiğim araştırma soruları şunlar: Fikri mülkiyet hukukunun mevcut hali, fikri ekonomilerde sürmekte olan temellük sürecine ne yönde (olumlu, olumsuz) etki yapmaktadır? Fikri ekonomiler, temellük sürecinin yol açtığı dejenere etkileri kendiliğinden (yani fikri ahlâk yoluyla) ortadan kaldırma kabiliyetine sahip midir? Anahtar kelimeler: Fikri mülkiyet iktisadı, hukukun iktisadi analizi, kurumsalcı iktisat, araştırma ahlâkı.

Wiki

MÜLKİYET FİKRİNDEN FİKRİ MÜLKİYETE: İKTİSAT, FELSEFE, AHLÂK BÖLÜM 1: FİKRİ EKONOMİLER VE FİKRİ MÜLKİYET İKTİSADI Servetin doğasında fikri ekonomilerin yarattığı değer bulunur. Ancak fikri ekonomi alanında Türkiye’de ve dünyada 1970’lerden bugüne önerilen politikalar ve yürürlüğe konulan (daha doğrusu konulması gerekip de konulmayan) yasa ve mevzuatlar, doğası gereği birer müşterek olan fikirlerin ...

Files

Loading files...

Citation

osf.io/as8pc

Components

 • İktisatta Araştırma Yöntemleri ve Etiği (Research Methodologies and Ethics)

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 2. Sınıf "İKT 237 Araştırma Yöntemleri ve Etiği" dersinin dokümanları.

  Recent Activity

  Loading logs...

 • Bilimsel Bilginin İktisadı (Economics of Scientific Knowledge)

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi YL Programı "Bilimsel Bilginin İkt...

  Recent Activity

  Loading logs...

 • MFFM Tablolar, Şekiller ve Görseller

  "Mülkiyet Fikrinden Fikri Mülkiyete" başlıklı kitap projesine ait tablo, şekil ve görseller.

  Recent Activity

  Loading logs...

Tags

Recent Activity

Loading logs...

×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.

Create an Account Learn More Hide this message