Main content

Home

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
Välkommen till höstens JC i Statistik på CPF! For English, please scroll down. I den här workshopserien får du genom praktiska övningar tagna från boken psyTeachR (https://psyteachr.github.io) lära dig användbara färdigheter i R för att öka reproducerbarhet och öppenhet i ditt vetenskapliga arbete. Inga förkunskaper krävs, men även du som redan använder R kan få en möjlighet att repetera grunderna med ett fokus på reproducerbarhet och öppenhet. Direktlänk till boken vi kommer använda oss av är (https://philmcaleer.github.io/ug2-practical/). Här på OSF hittar du information och material till tillfällena, samt även lite användbara resurser. Alla workshops kommer att äga rum på CPF Norra Stationsgatan 69 (plan 7). Inför varje fysiskt tillfälle kommer det att finnas läsning och övningar som du behöver genomföra själv. Datum och tid: 2019-09-19 kl. 13 (sal Merkurius) Introduktion till öppen och hållbar vetenskap och upplägget inför de kommande tillfällena. Här har du också möjlighet att få hjälp att installera R + RStudio om du inte redan gjort det. 2019-10-11 kl. 13 (sal Merkurius) Introduktion till R Markdown 2019-11-04 kl. 13 (sal Pluto) Introduktion till datastädning med dplyr 2019-12-11 kl. 13 (sal Merkurius) Introduktion till datavisualisering med ggplot2 Welcome to the Statistics Journal Club at CPF! In this workshop series you will get practical training in various R skills. We will be utilizing the online resource psyTeachR (https://psyteachr.github.io), to practice using R to increase the reproducibility and openness of your scientific work. No prerequisite knowledge is needed. The direct link to the book we will use is (https://philmcaleer.github.io/ug2-practical/). On this OSF page you will find all information and materials for the upcoming sessions this fall, as well as some useful resources. All workshops will be conducted at CPF Norra Stationsgatan 69 (floor 7). Prior to each session there will be readings and excercises that you will need to conduct on your own. Dates and times: 2019-09-19 @13 hours (room Merkurius) Introduction to open and reproducible science, as well as a walk-through of the set-up for the coming workshop sessions. If needed you can get help installing R and RStudio as well.e 2019-10-11 @13 hours (room Merkurius) Introduction to R Markdown 2019-11-04 @13 hours (room Pluto) Introduction to data cleaning with dplyr 2019-12-11 @13 hours (room Merkurius) Introduction to data visualization with ggplot2
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.