Main content

Home

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
Det har vært gjort omfattende arbeid internasjonalt på å definere og beskrive ferdigheter som trengs i for å levere gode tjenester på forskningsdatahåndtering. Dette kompetanserammeverket har ikke ønsket å duplisere dette, men har valgt å beskrive og vise til gode internasjonale dokumenter og rapporter på feltet. I tillegg har vi gjennomført en heldags workshop med 40 deltakere fra store og små institusjoner i sektorene. Innspill fra workshopen har bidratt til å beskrive den norske konteksten og faktorer som gjør seg gjeldene her, men som ikke nødvendigvis er fremhevet i de internasjonale arbeidene. I våre anbefalinger forsøker vi å knytte sammen internasjonale anbefalinger til Norsk kontekst.
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.